Orientique 2016 Sneak Peek

  • Kamakura Dress – Sizes 10, 12, 14, 16
  • Prague Dress – Sizes 10, 12, 14, 16
  • Amsterdam Tunic Dress – Sizes 8, 10, 12, 14
  • Amsterdam Dress – Sizes 8,10, 12, 14
  • Prague Dress – Sizes 8, 10, 12, 14
  • Kamakura Dress – Sizes 10, 12, 14, 16
  • Rome Dress Lime, Coral, Aqua, White – Sizes 8 – 18